ORNÁ PŮDA V OBCI JAROMĚŘICE, OKR. SVITAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 2/22
Odhadní cena: 99.140,- Kč
Nejnižší podání: 66.094,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.08.2022, 09:00
Expirace dražby: 16.08.2022, 09:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 66.094,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Jaroměřice

Popis:
Orná půda o celkové výměře 4.031m2 v obci Jaroměřice, okres Svitavy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.