SOUBOR SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ POZEMKŮ ZŮSTAVITELE V K.Ú. PŘEDČICE A DOBŠICE U TÝNA NAD VLTAVOUNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EXD 1/22-10
Odhadní cena: 190.014,- Kč
Nejnižší podání: 126.676,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.08.2022, 10:00
Expirace dražby: 16.08.2022, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 126.676,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: České Budějovice
Obec: Týn nad Vltavou

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Plzen - jih, Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.