SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 3/4 RODINNÉHO DOMU V DUBÉ U ČESKÉ LÍPY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1353/21-285
Odhadní cena: 2.514.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.676.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.09.2022, 10:00
Expirace dražby: 08.09.2022, 10:30

Dražební jistota: 700.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.676.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Česká Lípa
Obec: Dubá u České Lípy

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Česká Lípa, v centru města Dubá, při ul. Poštovní, poblíž Městského úřadu Dubá. Zastávka MHD bus „Dubá, autobusové nádraží“ je ve vzdálenosti cca 200 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a občanského vybavení. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 3014, který je ve vlastnictví města Dubá, nebo z pozemku parc.č. 3010/18 (ve vlastnictví města Dubá) na pozemek zahrady u oceňované stavby. Ve městě Dubá je k dispozici rozšířená občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v České Lípě, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci.
Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši 3/4 na pozemku parc.č. st. 86, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 131, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Dubá, obec Dubá, okres Česká Lípa (LV č. 124).
Nemovitá věc má způsob ochrany: památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území.- Objekt k bydlení č.p. 131, součást pozemku parc.č. st. 86
Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům. Základy objektu jsou smíšené. Nosné konstrukce jsou smíšené. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Okna jsou instalována dřevěná izolační.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.