OPAKOVANÁ DRAŽBA PARCEL V HRABENOVĚ U ŠUMPERKU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3286/21-206
Odhadní cena: 287.800,- Kč
Nejnižší podání: 143.900,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.09.2022, 10:00
Expirace dražby: 06.09.2022, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 143.900,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Hrabenov u Rudy nad Moravou

Popis:
Pozemky jsou svažité a nachází se v okrese Šumperk, v obci Ruda nad Moravou, části Hrabenov, za rodinným domem č.p. 180. Pozemky jsou v Územním plánu zařazeny v plochách NSz (plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské) a NSp (plochy smíšené nezastavěného území – přírodní)
Nemovitá věc je tvořena:
a) pozemkem parc.č. 652, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, okres Šumperk (LV č. 570),
Součásti a příslušenství tvoří:
Ruina přístřešku pro hospodářská zvířata a trvalé porosty (náletového charakteru, pěstebně nedotčené)
b) spoluvlastnickým podílem ve výši 10/108 na pozemku parc.č. 647/1, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Hrabenov, obec Ruda nad Moravou, okres Šumperk (LV č. 522).
Součásti a příslušenství tvoří:
Vedlejší stavby (jednoduché přístřešky ve spoluvlastnictví vlastníků pozemku), oplocení a trvalé porosty (náletového charakteru, pěstebně nedotčené)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.