SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 11990/77412 ZAHRADY V HORNÍ RŮŽODOLI U LIBERCENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 9616/21-161
Odhadní cena: 19.330,- Kč
Nejnižší podání: 12.887,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.09.2022, 10:00
Expirace dražby: 13.09.2022, 10:00

Dražební jistota: 6.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.887,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Horní Růžodol u Liberce

Popis:
Pozemek je svažitý k severní straně, nacházejí se zde záhony, porosty a pergola, pozemek je využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta s chodníkem, přípok´jky INS jsou v dosahu. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení městské.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.