SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 BJ 17/123, ZAHRADY A POZEMKU (S DŘEVĚNOU GARÁŽÍ)V LODÍNĚ U HRADCE KRÁLOVÉ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6708/21
Odhadní cena: 194.800,- Kč
Nejnižší podání: 129.867,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.09.2022, 10:00
Expirace dražby: 15.09.2022, 10:30

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 129.867,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hradec Králové
Obec: Lodín u Hradce králové

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Hradec Králové, v zastavěném území obce Lodín, cca 250 m od zastávky bus „Lodín, prodejna“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z místní komunikace, pozemku parc.č. 50/16 nebo parc.č. 45/1 (ve vlastnictví obce Lodín) a dále přes pozemek parc.č. 50/1 (ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č.p. 17). Parkovací možnosti jsou dobré ve vlastní garáži a okolních komunikacích. V obci Lodín je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost, nemovité věci jsou umístěny cca 450 m od centra obce. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Hradci Králové, ve vzdálenosti cca 20 km od nemovité věci. Znalec při místním šetření zjistil nesoulad mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem. Dle skutečného stavu je pozemek parc.č. 50/18 z větší části zastavěn stavbou garáže (nezapsanou a nezakreslenou v Katastru nemovitostí).
Oceňovaná bytová jednotka je situována ve zděném bytovém domě. Stavba má 2 nadzemní podlaží pod plochou střechou, bez výtahu. V domě se nachází 6 bytů. Dům je v užívání cca 50 let.
Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci, znalec pro další ocenění vychází z informací z předloženého Prohlášení vlastníka:
Bytová jednotka je situovaná ve 2.NP v domě bez výtahu. Jednotka je o velikosti 3+1. Součástí a příslušenství bytu tvoří lodžie a sklepy. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením. Znalec předpokládá, že byt se nachází v původním stavu.
Podlahová plochy bytu činí 66,45 m2 (bez příslušenství lodžie, komory mimo byt a sklepů).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.