BYT 2+1 O VELIKOSTI 68,90 M2 V OBCI HOŘOVICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: N 2/2022
Odhadní cena: 2.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.10.2022, 10:00
Expirace dražby: 18.10.2022, 10:30

Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Beroun
Obec: Hořovice

Popis:
Vlastníci nemovitosti neumožnili znalci provést řádné místní šetření, ohledání nemovitosti, popsání a přeměření oceňované nemovitosti, a to tím, že znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti. Budova je zděné konstrukce, samostatně stojící, částečně podsklepená, patrová s volným půdním prostorem. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a oplocené, tvoří spolu jeden funkční celek. Inž. sítě elektřina, vodovod, odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění lokální. Přístup po zpevněné komunikaci.

Dražebník

Dražebník: ,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.