PODÍL 1/2 NA POZEMKU HROTOVICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 90006/22-1
Odhadní cena: 394.600,- Kč
Nejnižší podání: 250.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.10.2022, 09:00
Expirace dražby: 12.10.2022, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 250.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Hrotovice

Popis:
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku pč. 586, k.ú. Hrotovice.
Pozemek je aktuálně zemědělsky využíván. V budoucnu je v souladu s územním plánem Města Hrotovice uvažovat o stavebním využití.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.