PODÍL ID. 1/2 POZEMKU O VÝMĚŘE 1688 M2 V KULÍŘOVĚ, OKR. BLANSKO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1959/17-95
Odhadní cena: 21.000,- Kč
Nejnižší podání: 14.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.10.2022, 10:00
Expirace dražby: 19.10.2022, 10:20

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 14.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Kulířov

Popis:
Pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Kulířov. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 1.688 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zastavěnou částí obce a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k západní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemcích cizích vlastníků.

Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena ani nájemní vztahy nebyly zjištěny.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.