DRAŽBA ID. 1/4 ORNÉ PŮDY V KRUMVÍŘI, OKRES BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 274/15
Odhadní cena: 37.330,- Kč
Nejnižší podání: 24.887,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.10.2022, 10:00
Expirace dražby: 26.10.2022, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.887,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Krumvíř

Popis:
Dražený pozemek se nachází cca 837 m jihovýchodně od souvisle zastavěné části obce Krumvíř, v lokalitě
Roviny. Pozemek je mírně svažitý s orientací na jihozápad a půdorysně tvoří pás o délce cca 400 m a šířce cca 9,33 m. K hranici pozemku je umožněn příjezd po nezpevněné komunikaci na pozemcích jiných (soukromých) vlastníků a přes zemědělské pozemky jiných (soukromých) vlastníků. Ke dni místního šetření je část pozemku v ploše cca 427 m2 zemědělsky využívána společností ZEMAS, a.s., bez nájemní smlouvy a část pozemku o výměře cca 3285 m2 je zemědělsky využívána společností FORETNÍK, s.r.o., Krumvíř, bez nájemní smlouvy. Na zbývající části cca 21 m2 se nachází nezpevněné účelová komunikace.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.