PODÍL 1/2 GARÁŽE S POZEMKEM V KAMENICI NAD LIPOU (OKR. PELHŘIMOV)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 347/20-121
Odhadní cena: 66.000,- Kč
Nejnižší podání: 44.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.11.2022, 10:00
Expirace dražby: 02.11.2022, 10:20

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 44.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Pelhřimov
Obec: Kamenice nad Lipou

Popis:
Pozemek parc. č. 2832/82 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: č.e. 5433 Kamenice nad Lipou, zp. využití: garáž, v k.ú. Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, zapsáno na LV č. 2211.
Nemovitost se nachází v jihozápadní zastavěné části města v areálu řadových garáží. Zastávka autobusu „Kamenice nad Lipou, žel. st.” se nachází cca 700 m od oceňované nemovité věci. Železniční stanice „Kamenice nad Lipou” se nachází cca 650 m od oceňované nemovité věci.
Jedná se o řadovou, krajní, přízemní garáž č.e. 5433 s půdou. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda garáže není zateplená. Střecha garáže je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovitosti je po místní nezpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 2832/45, který je ve vlastnictví města Kamenice nad Lipou.

Nájemní smlouvy ani věcná břemena nebyly zjištěny.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny; přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 2832/82 stojí stavba garáže č.e. 5433. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 20 m2. Pozemek je celý zastavený stavbou garáže a má obdélníkový tvar. K pozemku vede nezpevněná cesta.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.