PODÍL ID. 2/10 POZEMKŮ OBCI DLAŽKOVICE, OKR. LITOMĚŘICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 4284/15-180
Odhadní cena: 12.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.11.2022, 10:30
Expirace dražby: 02.11.2022, 10:50

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Litoměřice
Obec: Dlažkovice

Popis:
Podíl pozemků, které se nacházejí na východním okraji zastavěné části obce Dlažkovice. Jde o nesousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 428 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Mezi pozemky vede nezpevněná cesta, na travnatých pozemcích se nacházejí keřové porosty. Pozemky jsou mírně svažité.
V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 431 ve vlastnictví obce Dlážkovice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské a plochy smíšené obytné.
Součástí pozemků jsou porosty.
Příslušenství nebylo zjištěno.
Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ohledně případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS; na žádost nebylo reagováno.

Obec Dlažkovice se nachází cca 8 km jihozápadně od města Lovosice, cca 19 km severovýchodně od města Louny a cca 24 km severozápadně od Roudnice nad Labem. Jedná se o obec se základní infrastrukturou a s nízkou nabídkou občanského vybavení. Širší nabídka občanského vybavení je dostupná v Lovosicích, Lounech a v Roudnici nad Labem. Do obce vedou silnice III. třídy a železniční trať.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.