DRAŽBA POZEMKŮ V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1284/20
Odhadní cena: 5.500,- Kč
Nejnižší podání: 3.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.11.2022, 10:00
Expirace dražby: 02.11.2022, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Bystřice pod Hostýnem

Popis:
Draženou nemovitostí jsou zemědělské obhospodařované pozemky mimo zastavěné území, severně od obce. Pozemky jsou na rozhraní katastru Bystřice poid Hostýnem a Mrlínek a tvoří úzký pruh v poli. Jedná se o dva sousedící úzké pruhy, jeden z nich je ve spoluvlastnictví s firmou, která je obhospodařuje.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.