DRAŽBA ID. 1/2 POZEMKU V OBCI LEDENICE, OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 783/15
Odhadní cena: 41.500,- Kč
Nejnižší podání: 27.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.11.2022, 11:00
Expirace dražby: 02.11.2022, 11:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 27.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: České Budějovice
Obec: Ledenice

Popis:
Dražený pozemek parc. č. 1675/23 - trvalý travní porost se nachází cca 1 km severně od centra městyse, v blízkosti Spolského potoka. Jedná se o zemědělský pozemek, který je součástí většího půdního bloku, umístěný při okraji lesního porostu. Na pozemku se nenachází žádné stavby ani porosty. Pozemek je zemědělsky obhospodařovaný a současně je zahrnutý ve veřejném registru půdy LPIS.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.