DRAŽBA PODÍLU NA POZEMKU V PRŮHONICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3777/15
Odhadní cena: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.03.2023, 10:00
Expirace dražby: 08.03.2023, 10:30

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Průhonice

Popis:
Dražený pozemek je situován v okrajové zastavěné části obce Průhonice. Nachází se v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 199 - ostatní plocha a p.č. 194 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Průhonice.
Dle místního šetření a informací ČSÚ se v městě Průhonice nachází tyto inženýrské sítě:
elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Průhonice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách: „BI-1 - plochy bydlení.“
Dle místního šetření je pozemek užíván vlastníky bytových jednotek v přilehlém bytové domě, a to jako chodník, parkovací plocha a jako zeleň. Na části pozemku se nachází dřeviny smíšeného charakteru.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.