DRAŽBA POZEMKU V HOLEŠOVĚ, OKRES KROMĚŘÍŽ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1097/16
Odhadní cena: 35.400,- Kč
Nejnižší podání: 23.600,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.11.2022, 10:00
Expirace dražby: 09.11.2022, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 23.600,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Holešov

Popis:
Dražený pozemek je zatravněný a svažitý, situovaný mezi rodinným domem č.p. 854 a polní cestou podél vodoteče Rusava. V zadní části se nachází jeden strom, uprostřed provizorní přístřešek. Na okraji pozemku od přístupové komunikace je pozemek se zděnou garáží jiného vlastníka. Pozemek je neoplocený. V územním plánu je vedený v plochách veřejných prostranství. V záplavových mapách mimo záplavovou oblast.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.