PODÍL ID. 1/12 POZEMKŮ ZVĚSTONÍN (OKRES TÁBOR)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 8079/12-220
Odhadní cena: 6.750,- Kč
Nejnižší podání: 4.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.11.2022, 10:00
Expirace dražby: 09.11.2022, 10:20

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tábor
Obec: Jistebnice

Popis:
Pozemky se nacházejí cca 650 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Zvěstonín. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 6 237 m2. Pozemek parc. č. 870/8 je na východní straně ohraničený doprovodnými lesními porosty nacházející se na pozemcích parc. č. 1018/1, parc. č. 1018/10 a parc. č. 1010/6. Pozemky jsou svažité k západní straně. Pozemky byly v době oceňování převážně využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Jistebnická vrchovina.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.

Obec Zvěstonín je částí města Jistebnice. Nachází se cca 13 km od města Tábor a cca 13 km od města Milevsko. Jedná se o obec se základní infrastrukturou a s nízkou nabídkou občanského vybavení. Širší nabídka občanského vybavení je dostupná v Jistebnici, Táboru, Sedlčanech a v Milevsku. Do obce vedou silnice II. a III. třídy.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.