PODÍL 1/2 GARÁŽ - VRCHLABÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 281/19-118
Odhadní cena: 278.000,- Kč
Nejnižší podání: 185.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.12.2022, 09:00
Expirace dražby: 12.12.2022, 10:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 185.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Trutnov
Obec: Vrchlabí

Popis:
Město Vrchlabí se nachází v západní části okresu Trutnov v Královéhradeckém kraji. Bývá
nazýváno Vstupní brána Krkonoš. Žije zde přibližně 12 tisíc obyvatel.
Poloha: Oceňované nemovitosti jsou umístěné v jižní okrajové části zastavěného území
města Vrchlabí na slepém konci v ulici Luční, z jihu je obytná zástavba, ze severu je lesopark,
terén se svažuje jihozápadním směrem.
Přístup a příjezd: přímo z veřejné komunikace (ulice Luční) se zpevněným povrchem.
Inženýrské sítě: dostupné a připojené: elektřina; více informací se nepodařilo zjistit
Garáž na poz. parc. č. st. 363 je zděná stavba původně přízemní garáže s nástavbou
dalšího podlaží. Horní podlaží je přístupné z venkovního vstupu, obvodové zdivo je z
pórobetonových tvárnic bez venkovní omítky, střecha sedlová s mírným spádem, krytina
živičný šindel. Ke garáži je od severozápadu přistavěn přístřešek, avšak je umístěný na cizím
pozemku.
Stav předpokládám zhoršený, údržba zanedbaná.
Výměry: zastavěná plocha 36 m2, užitná (podlahová) plocha: 58 m2
Příslušenství: nezjištěno
Pozemky: parc. č. st. 363 (zastavěná plocha a nádvoří – 36 m2) je zcela zastavěný stavbou
garáže
Právní stav: Podle výpisu z katastru nemovitostí kromě zahájení exekuce, které nejsou
závadou pro ocenění k danému účelu, nevázne na nemovitostech jiné zatěžující věcné právo,
např. věcné břemeno.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.