RODINNÝ DŮM PRAŽMO - SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID. 1/2 - NOVÝ TERMÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 458/22-89
Odhadní cena: 1.506.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.004.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.12.2022, 13:00
Expirace dražby: 12.12.2022, 14:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.004.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Pražmo

Popis:
RD Pražmo č.p. 162 je dům samostatně stojící podsklepený se stanovou střechou, se dvěma nadzemními podlažími bez obytného podkroví. Půdorys je přibližně čtvercového tvaru. Uliční fasáda je orientována k severu, vstup k domu je z vlastního pozemku ze severu. Součástí pozemků na LV 32 je také pozemek zahrady parc.č. 297/4, který je ve funkčním celku s domem

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.