DRAŽBA ID. 1/2 RD S POZEMKEM VE SVOJETÍNĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 14018/11
Odhadní cena: 780.000,- Kč
Nejnižší podání: 520.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.12.2022, 10:00
Expirace dražby: 07.12.2022, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 520.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Svojetín

Popis:
Předmětem dražby je přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Svojetín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu s terénním zlomem, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce Svojetín. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.
Na pozemku p.č. St. 19 se nachází vedlejší stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, na kterou vpravo navazuje přístřešek ocelové a dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.
Za rodinným domem je situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střecho krytou vlnitým eternitem, na kterou dále navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na tuto vlevo navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou.
Vedle rodinného domu, vlevo, se nachází přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou šindelem.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.