DRAŽBA RODINNÉHO DOMU SE ZAHRADOU V UHŘÍNOVĚ (OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 198 EX 364/18
Odhadní cena: 1.450.000,- Kč
Nejnižší podání: 967.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.01.2023, 09:00
Expirace dražby: 10.01.2023, 09:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 967.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Uhřínov

Popis:
Předmětem dražby je rodinný dům č. p. 34, který je součástí pozemku parc. č. st. 49, pozemek
parc. č. 139/2 a veškeré příslušenství, vše evidováno na LV č. 54 pro k. ú. Uhřínov u Velkého
Meziříčí, obec Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou.
Dům se nachází asi 150 m východním směrem od nejužšího centra obce (sídla OÚ a pošty) na jižní
straně hlavní silniční komunikace č. 3494 procházející obcí, v individuální zástavbě podél silnice.
Nachází se ve velmi svažitém na jihovýchod orientovaném území, které není zasaženo žádnými
negativními vlivy okolí. Před domem směrem k silnici je zděná vedlejší stavba skladovacího
objektu a na severozápadní štít navazuje další zděná vedlejší stavba ke garážování techniky a
skladování. Západním až jihozápadním směrem od domu je pozemek zahrady parc. č. 139/2 na
kterém je travní porost, nálety a v malé míře rovněž neudržované ovocné stromy.
Jedná se o původní část jednopodlažního rodinného domu, který je na malé části podsklepen
příručním sklepem. Vlivem absence údržby a trvalého užívání v posledním období je dům ve
špatném stavu s chybějícím vnitřním vybavením a některými konstrukčními prvky před
rekonstrukcí.
Lokalita je standardně dopravně dostupná napojením na výše uvedenou silniční komunikaci, která
vede kolem domu. Celkově je položení stavby z hlediska bydlení hodnoceno lokálním realitním
trhem, jako standardní

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. Jaroslava Schafferová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.