POZEMEK OKR. KARVINÁ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 68/18-189
Odhadní cena: 259.000,- Kč
Nejnižší podání: 172.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.12.2022, 14:00
Expirace dražby: 12.12.2022, 15:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 172.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Petřvald

Popis:
Oceňovaný pozemek parc. č. 4283/33 se nachází v obci Petřvald, okolní zástavbu tvoří rodinné domy. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří což odpovídá skutečnému využití pozemku. Pozemek je nepravidelného obdélníkového tvaru. Sousední pozemky jsou v soukromém vlastnictví a k oceňovanému pozemku není zajištěn přístup žádným věcným břemenem, dále stojí na pozemku stavba cizího vlastníka, což bude zohledněno ve výpočtu obvyklé ceny, resp. tržní hodnoty. Dle územního plánu je pozemek vymezen jako plocha pro „Bydlení individuální“.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.