RODINNÝ DŮM V OBCI KŘENOV, OKR. SVITAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 3/22
Odhadní cena: 170.000,- Kč
Nejnižší podání: 113.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.12.2022, 09:00
Expirace dražby: 13.12.2022, 09:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 113.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Křenov

Popis:
Řadový, jednopodlažní, nepodsklepený rodinný dům bez obytného podkroví se sedlovou střešní konstrukcí pravidelného půdorysu. Dříve byl dům připojen na sítě (voda, plyn, elektro), funkčnost přípojek nebylo možné ověřit. Více ve znaleckém posudku Ing. Zdeňka Dokoupila ze dne 31.10.2022, č. 4979-81/2022.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.