RODINNÝ DŮM S OBYTNÝM PODKROVÍM A POZEMKEM V NÝŘANECH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 4968/16-120
Odhadní cena: 6.090.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.060.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.12.2022, 10:00
Expirace dražby: 14.12.2022, 10:20

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.060.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Nýřany

Popis:
Samostatně stojící, zděný přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Stavebně-technický stav budovy odpovídá dobré údržbě.
Střecha budovy je polovalbová s krytinou z tašek, na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové částečně prosklené.
K domu patří oplocená zahrada, oplocení je dřevěné.
Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.
Pozemek parc. č. 464 navazuje na stavební pozemek parc. č. 463 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 612 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované, oplocené dřevěným plotem.
Na pozemcích se nachází dřevěná kolna, dřevník, zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 453 ve vlastnickém právu města Nýřany.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.