RODINNÝ DŮM OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ - PODÍL 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 262/22-30
Odhadní cena: 1.600.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.066.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.12.2022, 09:00
Expirace dražby: 14.12.2022, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.066.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Uherský Brod

Popis:
Předmětem prodeje je podíl 1/2 na nemovité věci: rodinný dům situovaný ve městě Uherský Brod v jeho severozápadní části při ul. 9. května č.p. 1216. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu, dům je řadový krajní obdélníkového půdorysného tvaru, podsklepený s jedním nadzemním podlažím a pravděpodobně s částečným podkrovím pod sedlovou střechou. V okolí oceňovaných věcí nemovitých se nachází převážně residenční zástavba a nedaleko se nachází centrální část města. Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 1216 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 1425, parc.č. 1725/183.

Popis rodinného domu č.p. 1216
Jedná se o řadový krajní obdélníkového půdorysného tvaru, podsklepený s jedním nadzemním podlažím a pravděpodobně s částečným podkrovím pod sedlovou střechou (vzhledem k nepřístupnosti předpokládám využití z 1/2).
Stavebně konstrukční charakteristika:
Základové konstrukce jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy jsou rovné, krov je dřevěný, střecha je sedlová, krytina je tašková, fasáda je ve standardním provedení, sokl je kamenný, klempířské konstrukce jsou pozinkované. Okna jsou plastová, vrata do garáže jsou dřevěná, vytápění se předpokládá ústřední na plyn, je provedeno napojení na elektřinu (elektroinstalace je 230/400 V), vodovod, kanalizaci a plyn. Vnitřní hygienické vybavení a ostatní vybavení se předpokládá spíše v podstandardním provedení.
Dispoziční řešení:
Vzhledem k nepřístupnosti objektu se nepodařilo zjistit přesné dispoziční řešení.
Stáří a opotřebení:
Dle získaných informací pochází původní rodinný dům z roku 1955, rodinný dům je bez zásadních rekonstrukcí (provedeno vizuální prohlídkou). Současný stavebně technický stav objektu se jeví jako mírně zhoršený, údržba se jeví jako zanedbaná (provedeno vizuální prohlídkou).
Příslušenství:
Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

Popis pozemků
Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 2501. Pozemek parc.č.st. 1425 je zastavěn rodinným domem s dvorní částí a předzahrádkou, pozemek parc.č. 1725/183 tvoří zahradu za domem. Pozemky jsou rovinaté, přístupné po místní zpevněné komunikaci s možnosti napojení na veškeré inženýrské sítě ve městě.
Příslušenství pozemků:
Příslušenství pozemku nebylo zjištěno.
Součástí pozemků:
Součástí pozemků jsou:
Venkovní úpravy:
Jedná se zejména o zpevněné plochy, oplocení a přípojky inženýrských sítí.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.