PODÍL ID. 7/8 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 5934/16-180
Odhadní cena: 9.660.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.440.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.12.2022, 11:30
Expirace dražby: 14.12.2022, 11:50

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.440.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Popis:
Samostatně stojící, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je po rekonstrukci. Střecha budovy je členitá s krytinou z plechové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny a bleskosvodem. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety.
K domu patří oplocená zahrada; oplocení je kovové do ulice U starého Labe a zděné do ulice Nad Cihelnou. Exteriér domu je v dobrém stavu.
Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 1111 stojí stavba rodinného domu č.p. 636. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 408 m2. Pozemky parc. č. 1112 a parc. č. 1113 navazují na stavební pozemek parc. č. 1111 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky parc. č. 1112 a parc. č. 1113 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované.
Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a zděná vedlejší stavba s pultovou střechou s krytinou z tašek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 2624/1 a parc. č. 2623/1 ve vlastnickém právu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a vedlejší stavba.

Nemovitost je situována v jihozápadní zastavěné části města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v ulici U starého Labe č.p./č.o. 636/29 v zástavbě rodinných domů.
Zastávka autobusu „Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sokolovská” je vzdálena cca 200 m od nemovitosti, železniční stanice „Stará Boleslav” cca 2,3 km.

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se nachází ve Středočeském kraji, cca 13 km jihovýchodně od města Neratovice, cca 7 km západně od města Čelákovice a cca 20 km severovýchodně od hlavního města Prahy. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a se středně rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná v Praze. Ze vzdělávacích zařízení se ve městě nachází mateřské, základní a střední školy včetně gymnázia. Zdravotní péči ve městě zajišťuje městská nemocnice, poliklinika a lékárny. Nákup zboží je dostupný v obchodních centrech a supermarketech. Ve městě se dále nachází muzea, zámek, pošta, kino, knihovna, sportovní areály, restaurace, kavárny a jiné. Dopravní obslužnost města zajišťují autobusy MHD, příměstské autobusy a vlaky.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.