SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID. 1/2 POZEMKU V HRADCI KRÁLOVÉ, K.Ú. SVINARY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 6746/13-150
Odhadní cena: 3.300,- Kč
Nejnižší podání: 2.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.12.2022, 10:30
Expirace dražby: 14.12.2022, 10:50

Dražební jistota: 1.500,- Kč
Nejnižší podání: 2.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hradec Králové
Obec: Hradec Králové

Popis:
Pozemek se nachází cca 250 m jihozápadně od okraje zastavěné místní části Svinary, jde o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha, na severovýchodní straně je ohraničený korytem místního potoka a na jihozápadní straně plotem sousedního vlastníka. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Pozemek se nachází v Přírodním parku Orlice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha parků, lesoparků a městské zeleně a plocha vodních toků a vodní plochy obecně.
Součástí nemovité věci jsou porosty.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.