POZEMEK V KOSTELCI NAD LABEM (OKR. MĚLNÍK)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 3966/16-81
Odhadní cena: 156.000,- Kč
Nejnižší podání: 104.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.12.2022, 11:00
Expirace dražby: 14.12.2022, 11:20

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 104.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Kostelec nad Labem

Popis:
Pozemek se nachází cca 450 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Kostelec nad Labem. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o výměře 1.864 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený, je rovinný a nachází se v lánu. V době oceňování byl udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha orné půdy.

Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl při oceňování pozemku dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS, na žádost však nebylo reagováno.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.