DRAŽBA POZEMKU V OBCI MĚŘÍN (OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 198 EX 1031/17
Odhadní cena: 185.000,- Kč
Nejnižší podání: 123.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.02.2023, 09:00
Expirace dražby: 07.02.2023, 09:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 123.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Měřín

Popis:
Pozemky se nacházejí v jižní části obce na severní straně ulice Zarybník a na západní straně ulice Otínská, po které vede silnice č. 349 ve směru na Otín. Jedná se o lokalitu umístěnou mezi dvorními trakty sousedních rodinných domů č. p. 144 a č. p. 147. Přístup k pozemkům je z veřejného (obecního) pozemku. Pozemky jsou situovány v mírně svažitém na jihovýchod orientovaném území bez negativních vnějších vlivů. Pozemky jsou zarostlé trávou a nálety. Pozemek leží v území specifikovaném platným ÚP obce jako plochy pro bydlení se specifikací jako venkovské bydlení v rodinných domech. vodohospodářské, bezprostředně sousedící s plochami obytnými pro rodinné domy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. Jaroslava Schafferová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.