SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID.1/2 REKREAČNÍ CHATY S POZEMKY VE SVINAŘÍCH (U BEROUNA)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 990/20-65
Odhadní cena: 1.469.000,- Kč
Nejnižší podání: 979.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.12.2022, 10:30
Expirace dražby: 21.12.2022, 10:50

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 979.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Beroun
Obec: Svinaře

Popis:
Pozemky s rekreačním objektem č.e. 70 v obecní části Svinař - Halouny, v ulici Kamenná, v rekreační části obce Svinaře.
Nemovitou věc tvoří:
- Pozemek p.č.st. 344, zastavěná plocha a nádvoří (rovinný pozemek, zastavený rekreační chatou č.e.70.);
- Stavba rekreační chaty č.e. 70,
- Pozemek p.č. 686/38, zahrada (v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem p.č.st. 344 a stavbou rekreační chaty č.e.70);
- Venkovní úpravy (oplocení, opěrná zídka, venkovní bazén, přípojky IS, zpevněné plochy, aj.),
- Vedlejší stavby.
Celková výměra pozemků je 953 m2. Technický stav je dobrý, roku 2008 byl objekt rekonstruován; užitná plocha objektu je 60,1 m2.

Lokalita je oblíbenou rekreační oblastí v dosahu Prahy, Beroun je ve vzdálenosti cca 10 km severozápadním směrem.

Chata: přízemní stavba ze smíšeného zdiva bez stavebně využitého podkroví prostorem a částečným podsklepením. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. V posudku jsou uvedeny jednotlivé objemové podíly stavby s určením jejich celkového podílu na jednotlivé konstrukci z hlediska provedení. Stavba je realizována běžnými zdícími postupy a užity jsou běžné materiály. Základy sestávají z pasů ze smíšeného zdiva, svislá konstrukce je ze smíšeného zdiva. Fasáda částečně poškozena, vnější obklady nejsou realizovány. Střecha je sedlová, částečně pultová, krov je dřevěný, krytina je z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou převážně plastová, zdvojená. Dveře jsou dřevěné. Povrchové úpravy podlah sestávají z keramické dlažby a plovoucí podlahy. Schodiště je betonové. Stavba je napojena na elektro, vodovod a je odkanalizována do vlastní ČOV. Vytápění je lokálním zdrojem na tuhá paliva, chodba elektrické podlahové. Ohřev TUV je průtokovým elektrickým výměníkem. Vnitřní dispoziční řešení sestává ze 3 pokojů, kuchyňského koutu a hygienickou místností s umyvadlem a sprchovým koutem.
Objekt je užíván od roku 1960, roku 2008 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce s přístavbou chodby, nová střešní krytina, oprava rozvodů elektra, vody, kanalizace, rekonstrukce vnitřních povrchových úprav a podlahových povrchů, nová plastová okna, rekonstrukce hygienické místnosti a kuchyňského koutu.
Venkovní úpravy sestávají z přípojek inženýrských sítí, oplocení (z kovového strojového pletiva s kovovými sloupky, kovová vrata, vrátka), venkovní bazén.
Na zadní obytnou část objektu navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou s plastovou krytinou. Dále je se stavbou užíván dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem.
Vedlejší stavby a venkovní úpravy jsou součástí ocenění rekreační chaty.
Objekt nebyl při provádění ocenění znalci zpřístupněn.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.