RODINNÝ DŮM S POZEMKY VE VARNSDORFU (OKR. DĚČÍN)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 3048/21-70
Odhadní cena: 2.475.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.650.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.12.2022, 10:00
Expirace dražby: 21.12.2022, 10:20

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.650.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Varnsdorf

Popis:
Pozemek parc. č. 1904 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1331 Varnsdorf, způsob využití: rod. dům, vč. příslušenství, a pozemek parc. č. 1905 (zahrada) vše v k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, část obce Varnsdorf, okres Děčín, zapsáno na LV 989.

Samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná/kamenná a její stavebně technický stav odpovídá zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová osazená šindelem. Na střeše jsou žlaby se svody, vikýř a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Vnější omítky jsou částečně opadané. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je částečně kovové, dřevěné a drátěné. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

V 1. NP domu je obytný prostor o dispozici 4+1 s koupelnou. V koupelně je vana a WC.
Ve 2. NP domu je obytný prostor o dispozici 4+1 s koupelnou. V koupelně je sprchový kout a WC.
Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC nebo koberci. Obklady jsou z keramických dlaždic.

Na rodinný dům navazuje zděná garáž. Střecha garáže je pultová s plechovou krytinou. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění zajišťuje kotel na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje el. bojler.

Na pozemku parc. č. 1904 se nachází stavba rodinného domu č.p. 1331. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 146 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1905, který je v KN veden jako zahrada o celkové ploše 856 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, mírně svažité, travnaté, udržované. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1872, který je ve vlastnictví města Varnsdorf.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty.
Příslušenstvím nemovité věci je garáž a oplocení.

Nájemní smlouvy ani věcná břemena nebyly zjištěny.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.