POZEMKY V LIBERCI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 452/20
Odhadní cena: 710.000,- Kč
Nejnižší podání: 473.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.12.2022, 10:00
Expirace dražby: 22.12.2022, 10:30

Dražební jistota: 260.000,- Kč
Nejnižší podání: 473.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Liberec

Popis:
- pozemek parc. č. 368/1 o výměře 335 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha
- pozemek parc. č. 368/2 o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Liberec XX-Ostašov, č.p. 136, jiná st., LV 185, další údaje: stavba je součástí pozemku 370/2, LV 185
vše zapsáno v k.ú. Ostašov u Liberce, obec Liberec, okres Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec na LV: 10.


Na pozemek č. 368/2 zasahuje stavba č.p. 136 jiného vlastníka než povinného, která není součástí tohoto
pozemku.

a) vedlejší stavby:
Při pravé hranici pozemku p.č. 368/1 (pohled z příjezdové komunikace p.č. 372/1) je situován přístřešek
ocelové konstrukce a s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
Při levé hranici pozemku p.č. 368/1 (pohled z příjezdové komunikace p.č. 372/1) se nachází přístřešek
ocelové konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
b) Příslušenství, které je tvořeno níže uvedenými venkovními úpravami:
- oplocení – drátěné pletivo na ocelových sloupcích,
- oplocení – vlnitý plech na ocelových sloupcích,
- oplocení – drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích,
- vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva,
- udírna.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Praha, Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.