MOVITÉ VĚCI - VYBAVENÍ BYTU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 94/22
Odhadní cena: 0,- Kč
Nejnižší podání: 0,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.12.2022, 10:15
Expirace dražby: 21.12.2022, 10:15

Nejnižší podání: 0,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Praha, Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.