RODINNÝ DŮM V K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU, OBEC SUŠICE, LV 1631

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 59/22-67
Odhadní cena: 7.810.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.206.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.12.2022, 10:00
Expirace dražby: 20.12.2022, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.206.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Klatovy
Obec: Sušice

Popis:
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou
střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného
tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Sušice, v řadové zástavbě jako samostatně
stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Alšova 254, Sušice III, 342 01 Sušice. Parkování
je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří
jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č.
2337/1 - ostatní plocha, p.č. 1593/33 - ostatní plocha a p.č. 1633/2 - ostatní plocha, které jsou
ve vlastnictví: Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a
plynové vedení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Plzen - jih, Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.