GARÁŽ V OBCI TRUTNOV, OKR. TRUTNOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 945/21
Odhadní cena: 464.000,- Kč
Nejnižší podání: 309.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.01.2023, 09:30
Expirace dražby: 10.01.2023, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 309.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Trutnov
Obec: Trutnov

Popis:
Oceňovaný pozemek parc.č. st. 2856/46 o výměře 18 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba bez č.p.- garáž. Oceňovaná garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, není podsklepená. Odhadem byl objekt postaven v roce cca před 40 lety, prováděna běžná údržba. Jedná se o vnitřní řadovou garáž. Základy jsou železobetonové izolované, objekt je cihlové konstrukce, stropy jsou železobetonové montované. Tvar střechy je pultový, střešní krytina je plechová pozinkovaná, s pozinkovanými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou štukové a zateplení pláště není provedeno. Zastavěná plocha je 18 m2.

Vnitřní omítky jsou štukové. Chybí zde okna. Vrata jsou kovová zvedací a na podlaze je cementový potěr. V objektu se nenachází další vybavení. Do objektu je zavedena elektrická energie o napětí 230V a garáž je připojena k rozvodné síti elektrického proudu. Objekt je bez zdroje vody, v objektu chybí řešení odpadů a zemní plyn zde není zaveden. Objekt je bez vytápění. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, a rozvody v objektu jsou bez vad. Garáž je v dobrém stavu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.