POZEMKY V JÍLOVÉM U DĚČÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6910/17-81
Odhadní cena: 1.500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.01.2023, 10:00
Expirace dražby: 05.01.2023, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Jílové u Děčína

Popis:
Nemovité věci jsou situovány v okrese Děčín, ve městě Jílové, při ul. Havlíčkova, u rodinného domu č.p. 20. Vzdálenost k zastávce bus „Jílové, sídliště“ je cca 500 m. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k pozemkům je z pozemku parc.č. 3215/2 (pozemek je ve vlastnictví města Jílové).
Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách OČ (čistě obytné území).
Na pozemcích se nachází drobné stavby (zděné a dřevěné kůlny). Stavby jsou ve špatném stavu, jsou určeny k odstranění. Jejich cena je nulová.
Dále se na pozemcích nachází venkovní úpravy (oplocení včetně vrat) a trvalé porosty.
Ostatní příslušenství nebylo možno zjistit, pozemky jsou neudržované, zarostlé stromy a křovinami. Je možné, že na pozemcích se nachází další venkovní úpravy, které patřily k domu č.p. 20 (např. žumpa apod.).
Nemovitá věc je tvořena: pozemky parc.č. 165/2, 176/1 a 178/1, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Jílové u Děčína (LV č. 544).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.