SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 POZEMKU POD RD V HORNÍCH LOMANECH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3274/20-235
Odhadní cena: 29.000,- Kč
Nejnižší podání: 19.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.01.2023, 10:00
Expirace dražby: 04.01.2023, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 19.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Cheb
Obec: Horní Lomany u Františkových Lázní

Popis:
Pozemek se nachází v okrese Cheb, ve městě Františkovy Lázně, části Horní Lomany, při ul. Americká, u Penzionu U Dubu. Vzdálenost k zastávce bus „Františkovy Lázně, Horní Lomany“ je cca 150 m. Okolní zástavbu tvoří objekty občanského vybavení a individuálního bydlení. Přístup k pozemku je z pozemku parc.č. 745/15 ve vlastnictví města Františkovy Lázně.
Pozemek parc.č. st. 871 druhu zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2
Pozemek je celý zastavěn stavbou občanského vybavení bez čp/če (stavba je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem dražby).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.