DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU VE VÝŠI ID. 1/8 NA DOMU V OBCI LOUČOVICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 198 EX 80/20
Odhadní cena: 129.000,- Kč
Nejnižší podání: 86.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.03.2023, 09:00
Expirace dražby: 07.03.2023, 09:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 86.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Loučovice

Popis:
Dražený pozemek je situován na severozápadním okraji obce Loučovice v zástavbě rodinnými a bytovými domy.
Jedná se o zastavěnou plochu bydlením Loučovice č.p. 158. Přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví Obce Loučovice. Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů, pozemek se nenachází v záplavové zóně. Dopravní spojení s Loučovicemi je autobusové i vlakové. Pozemek není zatížen věcnými břemeny.
Přístup po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a rozvod elektřiny, v místě není možnost napojení na rozvod zemního plynu, částečná síť obchodů a služeb, nedostatek pracovních možností, obecní úřad (rozšířená působnost ve městě Vyšší Brod), mateřská školka, základní škola, zdravotní středisko. Území je svažité jižním směrem.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. Jaroslava Schafferová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.