OPAKOVANÁ DRAŽBA - SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 RODINNÉHO DOMU V VŠESOKÁCH U CHLÍSTOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5909/21-254
Odhadní cena: 2.188.600,- Kč
Nejnižší podání: 1.094.300,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.02.2023, 10:00
Expirace dražby: 08.02.2023, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.094.300,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kutná Hora
Obec: Všesoky u Chlístovic

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Kutná Hora, v obci Chlístovice, části Všesoky. Objekt k bydlení č.p. 11 se nachází za zastavěným územím obce, cca 300 m severovýchodně od zastávky MHD bus „Chlístovice, Všesoky“. Přístup k objektu je z pozemku parc.č. 669/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Pozemek parc.č. 131 se nachází východně od zastavěného území, směrem na Zdeslavice, poblíž Zdeslavického potoka.
V části Všesoky je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. V obci Chlístovice je k dispozici pouze základní občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 3,5 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Kutné Hoře, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci.
Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši 1/2 na pozemku parc.č. st. 1, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 11 a pozemku parc.č. 131, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Všesoky, obec Chlístovice, okres Kutná Hora (LV č. 10013).
Pozemek parc.č. st. 1 je v jednotném funkčním celku s objektem pro bydlení, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm objekt k bydlení, vedlejší stavby, studna, trvalé porosty a venkovní úpravy. Pozemek parc.č. 131 je v Územním plánu obce zařazen v plochách NZ (plochy zemědělské). Na pozemku se nachází trvalé porosty (náletové stromy a keře, bez pravidelné údržby).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.