RODINNÝ DŮM Č.P. 105 V OBCI SVOJANOV, OKR. SVITAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 5/22
Odhadní cena: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 166.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.02.2023, 09:00
Expirace dražby: 14.02.2023, 09:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 166.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Svojanov

Popis:
Rodinný dům č.p. 105 je samostatně stojící jednopodlažní, částečně podsklepený bez obytného podkroví se sedlovou střešní konstrukcí pravidelného půdorysu. Stavebně-technický stav je velmi špatný, nezabezpečený proti vniknutí jiných osob, dům dlouhodobě neobydlen, nevytápěn, nevětrán se zanedbanou základní údržbou a hrozí zde reálné nebezpečí úrazu. V části propadený krov a strop, do rodinného domu zatéká dlouhodobě dešťová voda, všechny krátkodobé prvky (krytina, omítky, fasáda, okna, dveře, podlahy, rozvody ZTI) na konci životnosti nebo úplně chybí. U dlouhodobých prvků nutno počítat s tím, že svislé zdivo, stropní konstrukce a dřevěný krov jsou na konci životnosti. Dům je plný komunálního odpadu - hadry, papír, plasty, sklo, stará kola, boty, dřevo, starý nábytek, ruzné nářadí, apod.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.