RODINNÝ DŮM V OBCI HORNÍ ŘASNICE, OKR. LIBEREC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 942/16
Odhadní cena: 3.369.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.246.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.02.2023, 10:00
Expirace dražby: 14.02.2023, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.246.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Horní Řasnice

Popis:
Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Objekt je smíšené konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí 30 cm. Stropy jsou cihelné klenby a stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky chybí. Zateplení pláště není provedeno.

Celková výměra pozemků ve funkčním celku s RD (tj. pozemek parc. č. st. 57; st. 292; 129/1; 129/3) činí 3636 m2. Sklon pozemků je z části rovinatý a z části svažitý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - vzrostlá bříza. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby – jiná stavba (zděná kolna ve špatném stavu).

Další pozemky parc. č. 124/1; 124/2; 603/2 o celkové výměře 21568 m2 jsou užívané jako zemědělská plocha (trvalé travní porosty). Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako orná půda. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven na západním okraji obce a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.