POZEMKY V OPAVĚ, KATASTR SUCHÉ LAZCENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 210 DD 1/23-5
Odhadní cena: 52.900,- Kč
Nejnižší podání: 52.900,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.02.2023, 13:00
Expirace dražby: 16.02.2023, 13:20

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 52.900,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Opava
Obec: Opava

Popis:
jedná se o dva pozemky v katastru Suché Lazce, orná půda, bližší specifikace v dražební vyhlášce

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Blansko,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.