POZEMKY V K.Ú. MASTY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2139/22
Odhadní cena: 1.587.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.058.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.02.2023, 10:00
Expirace dražby: 15.02.2023, 10:30

Dražební jistota: 400.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.058.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Masty u Bílého Újezda

Popis:
Pozemky parc.č. 3168, 3174, 3171 a 3139 se nachází východně od zastavěného území části Masty. Pozemek parc.č. 3012 se nachází severně od zastavěného území části Masty. Pozemek parc.č. 3291 se nachází v okrajové části zastavěného území části Masty, poblíž rodinného domu č.p. 35. Pozemky parc.č. 3051, 3048, 3046 a 3047 se nachází severně od rodinného domu č.p. 39.
Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách: - parc.č. 3139, 3171, 3174 plochy přírodní (Pr) - parc.č. 3168, 3291 plochy zemědělské – orná půda (Zo) - parc.č. 3012, 3047, 3048 a 3051 plochy smíšené nezastavěného území (Sn) - parc.č. 3046 plochy lesní (Le)
Dle dálkového náhledu do Lesní hospodářské osnovy se na pozemku parc.č. 3046 nachází: Habr obecný (30%), jasan ztepilý (30%), dub letní (10%), modřín opadavý (10%), olše lepkavá (10%) a smrk ztepilý (10%). Věk 111 let. Zakmenění: 8.
Malá parcela na okraji louky
Na částech pozemků parc.č. 3088, 3171, 3139, 3047 a 3048 se nachází trvalé porosty (bez dopadu do ceny obvyklé). Na části pozemku parc.č. 3051 se nachází zpevněný povrch (zhutněný štěrk).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.