ID. 1/6 RODINNÉHO DOMU V OBCI VŠECHOVICE, OKR. PŘEROVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 616/22
Odhadní cena: 422.000,- Kč
Nejnižší podání: 281.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.02.2023, 09:30
Expirace dražby: 28.02.2023, 10:00

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 281.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Všechovice

Popis:
Oceňovaná nemovitost nebyla zpracovateli zpřístupněna, její popis, velikost podlahové plochy a obestavěného prostoru byla stanovena na základě vnějšího ohledání a na základě zaměření nemovitosti v katastru nemovitosti. Oceňovaný rodinný dům je část dvojdomku s přístavbou pravděpodobně hospodářské části s garáží a půdním prostorem. Stavba má 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu není patrně půda a nemá vybudované podkroví. Základy jsou pravděpodobně betonové bez izolace a objekt je cihlové konstrukce. Střecha je sedlová, krytina je plechová s nátěrem, vedlejší přístavba má na střeše eternitové šablony a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven odhadem v 60. letech 20. století.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.