DRAŽBA ID. 5/18 RD SE ZAHRADOU V NOVÉ BYSTŘICI, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1263/19
Odhadní cena: 1.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 666.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.03.2023, 11:00
Expirace dražby: 08.03.2023, 11:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 666.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Nový Bystřice

Popis:
Draženou nemovitostí je venkovský domek o jednom nadzemním podlaží a částečném podsklepení, půdorysně uspořádán do tvaru “U“ s uzavřeným dvorem. V přední – jižní části je umístěna obytná část objektu, na kterou navazují západně a severně bývalé hospodářské části, tj. chlév a stodola, dále na stavbu usedlosti/rodinného domu severně navazuje oplocená zahrada.
Původní stáří objektu je patrně více jak 200 let, stavba je již zakreslena v mapách stabilního katastru k z r. 1828. Objekt zjevně prošel v průběhu let řadou rekonstrukcí, přičemž poslední rozsáhlejší rekonstrukce je odhadována v 50. – 60. letech 20. stol.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.