SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 RD S POZEMKY V PŘIBYSLAVI, K.Ú. RONOV N. SÁZAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 226/19-139
Odhadní cena: 1.319.500,- Kč
Nejnižší podání: 879.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.02.2023, 10:00
Expirace dražby: 22.02.2023, 10:20

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 879.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Havlíčkův Brod
Obec: Přibyslav

Popis:
Jedná se o solitérní RD jednoduchého obdélníkového půdorysu s přistavěnou verandou, sedlovou střechou, část. podsklepený; přízemí je obytné, podkroví jen z poloviny (na druhé je půda). V domě je jedna bytová jednotka. Vybavení je běžné, standardní, stavba je připojena na veřejný rozvod elektřiny, vody a kanalizace, plyn není zaveden.
Dům umožňuje bydlení rodiny o 4-5 členech.
Poslední větší rekonstrukce proběhla před cca 50 lety, jednotlivé součásti jsou postupně modernizovány, budova není zateplená.
Součástí souboru nemovitostí je dále zděná garáž (pro 1 vozidlo), zděná kolna, kopaná studna ve sklepě domu (využívaná jako zdroj vody), jednoduché vedlejší stavby v západní části pozemku p.č. 164/1.
Venkovní úpravy: přípojky vody, kanalizace a elektřiny, oplocení pozemku, vchodová vrátka a vjezdová brána, zpevněné plochy kolem domu.
Trvalé porosty: běžné okrasné i ovocné.

Celková výměra pozemků je cca 18.500 m2.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.