RODINNÝ DŮM S POZEMKY V KOCLÍŘOVĚ, OKR. SVITAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2167/22-131
Odhadní cena: 1.275.000,- Kč
Nejnižší podání: 850.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.02.2023, 10:30
Expirace dražby: 22.02.2023, 10:50

Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 850.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Koclířov

Popis:
Samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídají špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s vlnitou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojka kanalizace a vodovodu je v ulici. Voda je čerpána ze studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 279 stojí stavba rodinného domu č.p. 129. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 271 m2. Pozemky parc. č. St. 279, parc. č. 1449 a parc. č. 1453 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha a zahrada. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zděná garáž s dřevěnými vraty, studna, zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 2650/50 a parc. č. 2615/1 ve vlastnickém právu obce Koclířov.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a garáž.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.