DRAŽBA ID.1/8 RODINNÉHO DOMU V ROSICÍCH (OKRES BRNO-VENKOV)Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 198 EX 46/21
Odhadní cena: 781.415,- Kč
Nejnižší podání: 520.943,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.03.2023, 09:00
Expirace dražby: 28.03.2023, 09:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 520.943,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Rosice

Popis:
Zděný rodinný dům je vnitřní řadový nepodsklepený přízemní objekt se sedlovou střechou. Základy betonové bez vodorovné a svislé hydroizolace proti podzemní vlhkosti. Obvodová konstrukce je zděná ze smíšeného zdiva (kámen, nepálená a pálená cihla) v tl. 45-65 cm. Stropy dřevěné trámové s rovným podhledem. Krov dřevěný vaznicový sedlový s pálenou a betonovou krytinou. Část střechy nad verandou v zadní části domu představuje pultovou kovovou nosnou konstrukci s krytinou ze skleněného drátoskla. Klempířské konstrukce (žlaby a svody) z pozinkovaného plechu. Fasáda s tenkovrstvou strukturovanou omítkou jen na uliční straně.

Příslušenství domu tvoří zázemí zahrady u domu, kůlna na nářadí, venkovní pergolový přístřešek

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-venkov, Mgr. Jaroslava Schafferová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.