PODÍL ID. 1/20 POZEMKU SE STAVBOU V POLIČCE (OKR. SVITAVY)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 3063/21-105
Odhadní cena: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.03.2023, 11:00
Expirace dražby: 22.03.2023, 11:20

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Polička

Popis:
Nemovitá věc se nachází v severozápadní zastavěné části města Polička v ulici Havlíčková vedle RD č.p. 210 ve smíšené zástavbě.
Jedná se o samostatně stojící přízemní stavbu bez č.p./č.e., pravděpodobně založenou na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav odpovídá běžné údržbě. Stavba není podsklepená, fasáda není zateplená. Střecha budovy je pultová s krytinou z lepenky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vrata dřevěná. Přístup k nemovité věci je přes pozemek, který je ke stavbě využíván jako oplocená zahrada (není předmětem dražby).

Přípojky inženýrských sítí jsou v dosahu (nebylo možné ověřit).

Město Polička se nachází v Pardubickém kraji cca 15 km jihozápadně od města Svitavy a cca 60 km jihovýchodně od krajského města Pardubice. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Jedná se o město se středně rozvinutou infrastrukturou a se středně rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Široká nabídka občanského vybavení je dostupná ve výše zmíněných městech.
Dopravní obslužnost města zajišťují autobusy MHD, příměstské autobusy a vlaky; zastávka autobusu „Polička, u divadla” se nachází cca 260 m a železniční stanice „Polička” se nachází cca 530 m od nemovitosti.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.