POZEMEK VE VOJKOVICÍCH U ŽIDLOCHOVICNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 210 EX 148/11
Odhadní cena: 52.318,- Kč
Nejnižší podání: 34.879,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.03.2023, 13:00
Expirace dražby: 23.03.2023, 13:20

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.879,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Vojkovice

Popis:
- pozemek parcela 650/23, o výměře 1414 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
zapsaný v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov, pro okres Brno-venkov, obec Vojkovice, katastrální území Vojkovice u Židlochovic, na listu vlastnictví č. 395

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Blansko,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.